• 3 października 2023

Sposoby mocowania ładunku w transporcie

Sposoby mocowania ładunku w transporcie

Sposoby mocowania ładunku w transporcie

Sposoby mocowania ładunku w transporcie 1024 535 Operator Logistyczny, Magazynowanie Warszawa, Magazyn do wynajęcia | TRANS-TOK

Chcesz wiedzieć, jakie są sposoby zabezpieczenia ładunku w transporcie, by wiedzieć, jak w odpowiedni sposób zabezpieczyć ładunek do transportu? W tym artykule poznasz najpopularniejsze techniki mocowania ładunku, które sprzyjają stabilizacji podczas transportu i pozwolą Ci na prawidłowe zabezpieczenie towaru przy użyciu wybranej metody.

Przegląd technik mocowania – jakie są najpopularniejsze rodzaje zabezpieczenia ładunku w transporcie drogowym 

Jakie są metody mocowania ładunków w transporcie drogowym? Oto kilka najpopularniejszych sposobów zabezpieczania towarów do transportu krajowego i międzynarodowego stosowane przez przewoźników, by przewóz był zawsze bezpieczny.

Przewoźnik za każdym razem przed mocowaniem ładunku, powinien uwzględnić następujące kwestie takie jak: kwestie związane z oddziaływaniem prędkości ciężarówki na ładunek, wszelkie siły tarcia mające wpływ na stan ładunku, współczynniki bezpieczeństwa i przeprowadzone metody testów. Ponadto warto pamiętać, ze zdolność mocowania dla danego ładunku jest różna i zależna między innymi od wielkości ładunku, jego ciężaru i specyfiki. Wykorzystanie tych materiałów pozwoli Ci zmniejszyć współczynnik tarcia pomiędzy ładunkami i jednocześnie ryzyko powstania uszkodzeń mechanicznych.

 • Mocowanie blokowe blokowanie to jedna ze standardowych i najczęściej wykorzystanych metod zabezpieczania ładunków w transporcie.
 • Mocowanie progowe – to jedna z metod zabezpieczania przewożonych rzeczy. Polega na ustawieniu specjalnych progów w przestrzeni ładunkowej pojazdu, by odpowiednio zabezpieczyć towar.
 • Mocowanie pętlowe – to metoda, w której tworzy się specjalne pętle przy użyciu pasów zabezpieczających, lin nylonowych i specjalnych taśm po to, by nie tylko łatwiej przygotować towar do transportu i zapewnić mu najlepszą ochronę, ale również zamocować całość do tzw. zaczepów np. na ścianach bocznych ciężarówki, by zwiększyć siłę tarcia ładunku.
 • Mocowanie pasami – to jeden ze skutecznych sposobów przygotowania towaru do transportu i zabezpieczenia go przy użyciu specjalnych pasów transportowych, które zapobiegają nagłym zmianom położenia, zwiększają siłę tarcia ładunku i ułatwiają równomierny rozkład wszelkich obciążeń.
 • Mocowanie bezpośrednie – stosuje się głównie wtedy, gdy dany ładunek ma zaczepy mocujące, które mają taką samą wytrzymałość jak odciągi. Wystarczy w takiej sytuacji wystarczy połączyć zaczepy z odciągami, by zabezpieczyć ładunek metodą mocowania bezpośredniego.
 • Mocowanie szpringowe –  skutecznie zapobiega przesunięciu ładunku w przeciwnym kierunku np. różnego rodzaju przechyleń i przesunięć, dlatego jest to jedna z najczęściej stosowanych metod do zabezpieczenia ładunków w transporcie. Tego typu metodę wykorzystuje się najczęściej w przypadku transportu ciężkich ładunków, które wymagają specjalistycznego zabezpieczenia.
 • Mocowanie za pomocą odciągów prostych – to nic innego jak sposób powiązania ładunku z kilkoma wokół górnej części ładunku, który wystarczy do jego stabilizacji.
 • Mocowanie za pomocą odciągów pętlowych – metoda polegająca na tworzeniu pętli, której zadaniem jest uzyskanie określonego naprężenia. Pętle mocowane są na ładunku w celu jego dokładnego zabezpieczenia. Zaczepy ładunku są mocowane do specjalnych punktów mocowania np. haków lub specjalnych zaczepów, które znajdują się wewnątrz pojazdu po to, by zwiększyć bezpieczeństwo towaru i zapobiec jego przesunięciu w czasie jazdy. Tego typu zabezpieczenie jest stosowane najczęściej w celu stabilizacji bardzo ciężkiego towaru i można je montować do specjalnych zaczepów.
 • Mocowanie od góry – to sposób zabezpieczenia ładunku za pomocą odciągów, które przepasują ładunek “od góry”, by ochronić go przed zmianą pozycji w przestrzeni ładunkowej. Tę metodę stosuje się wtedy, gdy przewoźnik chce docisnąć ładunek bardziej do podłogi platformy, co również ma wpływ na zwiększenie jego stabilności.
 • Metoda ryglowania ładunku – to technika polegająca na zaryglowaniu ładunku, by zwiększyć bezpieczeństwo i ochronić przewożony towar przed zmianą swojego położenia.
 • Mocowanie za pomocą łańcucha – do tego celu wykorzystuje się łańcuch o długości dopasowanej do wielkości ładunku, by zabezpieczyć towar np. w naczepie pojazdu lub łatwiej przymocować go do palety, specjalnej platformy czy kontenera i zyskać pewność, że nie przesunie się podczas transportu.

Jakie jeszcze materiały wykorzystuje się do zabezpieczenia towaru na czas transportu? 

 • Pasy transportowe (określane również pasami mocującymi) – to jedna z najpopularniejszych metod zabezpieczania różnego rodzaju towarów na czas przewozu do miejsca docelowego. Budowa pasów składa się ze specjalnej taśmy i elementów napinających
 • Odciągi łańcuchowe – ich długość powinna być dostosowana do wielkości ładunku, a przed użyciem należy sprawdzić każde ogniwo łańcucha. Najczęściej wykorzystuje się odciągi łańcuchowe w połączeniu z różnego rodzaju napinaczami i specjalnymi śrubami, których tzw. obciążenie robocze jest dopasowane do ładunku.
 • Napinacz – służą do mocowania ładunków przy pomocy lin stalowych i łańcuchów w celu łatwiejszej stabilizacji ładunku. Oba końce napinacza mają specjalne kausze z pętlami i tzw. zaciskami kabłąkowymi produkowanymi wedle obowiązującej normy EN 13411-5. Warto pamiętać, że zaciski kabłąkowe muszą być zawsze odpowiednio zabezpieczone, by sprawdzić czy nie mają luzów, które mogłyby skutkować niewłaściwym sposobem zabezpieczenia ładunku na czas transportu. Podczas użycia nie powinny być zgięte. Do czego służy napinacz? Pomaga zwiększyć siłę tarcia ładunku, zwiększa jego stabilność do podłoża w czasie transportu oraz skutecznie zapobiega wszelkim przeciążeniom w czasie transportu.
 • Drążki rozporowe –  są używane głównie jako forma skutecznego zabezpieczenia towaru ułożonego na paletach podczas przewozu.
 • Materiały sztauerskie – to różnego rodzaju taśmy mocującego pozwalają skutecznie zabezpieczyć ładunek przed nagłą zmianą położenia.
 • Siatki – ułatwiają zabezpieczenie towaru i mogą również składać się z różnego rodzaju pasów lub lin, które ułatwiają przymocowanie ładunku np. do elementów mocujących znajdujących się w pojeździe. Siatki pozwalają też na separowanie określonych rodzajów towarów i ułatwiają mocowanie towaru do palet, by zwiększyć stabilność ładunku podczas transportu. Siatki można również wykorzystać do przykrycia przewożonych towarów lub kontenerów. Nie należy użyć siatek metalowych, które mają wyraźne oznaki korozji.
 • Belki blokujące – do zabezpieczenia wykorzystuje się różnego rodzaju belki, które występują w różnych wersjach i ułatwiają ochronę towarów przed uszkodzeniami, które są umieszczane na końcu pojazdu. Mogą być również przymocowane na jednym z boków pojazdu, by jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo przewożonych przedmiotów.
 • Belki naburtowe – to sposób poziomego zabezpieczenia ładunków; pomagają ustabilizować najcięższe ładunki np. materiały budowlane, różnego rodzaju maszyny czy innego rodzaju sprzęt.
 • Listwa – w celu umiarkowanego rozłożenia sił odśrodkowych wykorzystuje się bardzo często tzw. listwy kątowe. Ich zadaniem jest również odpowiednie podtrzymanie ładunku w czasie transportu i ochrona towaru przed nagłą zmianą swojego położenia. Tego typu zabezpieczenie jest stosowane najczęściej przy wyborze załadunku od góry. W logistyce wykorzystuje się różnego rodzaju listwy: od drewnianych, po aluminiowe aż po te wykonane z materiałów o znacznie większej wytrzymałości.

Jak prawidłowo zabezpieczyć ładunki i co do tego wykorzystać, jeśli nie wypełniają całej przestrzeni ładunkowej ciężarówki? 

Jeśli przewozisz określone towary, które ze względu na rozmiar nie wypełniają całej przestrzeni ładunkowej, to możesz wykorzystać materiały sztauerskie do bezpiecznego wypełnienia przestrzeni pomiędzy nimi, by zminimalizować ryzyko ewentualnych uszkodzeń w czasie transportu. Bardzo ważną jest też kwestia zwiększenia siły tarcia, by ładunek nie zmienił nagle swojego położenia w czasie transportu. Jeśli ładunek jest odpowiednio sztywny – to nie ma szans, by zmienił swoje położenie w czasie jazdy.

Jakie rodzaje wypełnień stosuje się w ciężarówkach?

Pomiędzy warstwami ładunku czasami są wolne przestrzenie, które muszą być również we właściwy sposób wypełnione, by jeden ładunek nie obijał się o drugi i nie powodował uszkodzeń.

Pozostaje pytanie: jakich materiałów użyć do właściwego zabezpieczenia towaru, by zabezpieczyć ładunek przed przemieszczaniem się w czasie jazdy? W celu zwiększenia siły tarcia danych towarów należy wykorzystać specjalne materiały, które sprawią, że siła tarcia ładunku w czasie transportu zwiększy się i nie zmieni on swojego położenia. W zależności od tego, jaki jest ciężar ładunku – zaleca się użycie mat antypoślizgowych, by zapobiec uszkodzeniom mechanicznym i nagłym, niekontrolowanym zmianom miejsca towaru.

Maty pomagają również w układaniu ciężkich towarów na powierzchni ładunkowej. Co jeszcze można wykorzystać jako zabezpieczenia przewożonych rzeczy? Bardzo często do wypełniania pustych miejsc pomiędzy dwoma rodzajami ładunków wykorzystuje się poduszki powietrze lub tzw. worki sztauerskie wypełnione sprężonym powietrzem, by zminimalizować ryzyko uszkodzeń.

Jakie są przepisy dotyczące zabezpieczenia ładunków do transportu? 

Kwestię prawidłowego zabezpieczenia ładunku w transporcie reguluje prawo transportowe, a za wszelkie szkody wynikłe podczas transportu towaru odpowiada przewoźnik. Zakres odpowiedzialności za uszkodzenia ładunku określa między innymi konwencja CMR.

W Polsce obowiązującą normą, która reguluje kwestię prawidłowego zabezpieczenia ładunków w transporcie – jest norma PN-EN 12195, która obowiązuje w polskim prawie transportowym od 2004 roku. Jakie dokładnie zasady określa ta norma? Określa maksymalne dopuszczane siły oddziałujące na ładunek, wymagania wytrzymałościowe w przypadku wykorzystania pasów mocujących, odciągów i lin mocujących oraz ich budowę. Dodatkowo na etapie zabezpieczania towaru warto wziąć pod uwagę wymogi normy niemieckiej Norma VDI 2700, która w bardzo szczegółowy sposób określa siły oddziałujące na ładunek podczas transportu, a także ułatwia wybór rodzaju mocowań, by zwiększyć bezpieczeństwo transportowanego towaru.

Dlaczego tak istotna jest kwestia bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie? 

Na każdy ładunek działają siły odśrodkowe i siły tarcia, wskutek czego  ładunek może przemieszczać się w czasie transportu po powierzchni ciężarówki, dlatego tak ważne to, by dla każdego z nich określić prawidłowy współczynnik tarcia i we właściwy sposób zabezpieczyć ładunek do transportu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach skutecznego zabezpieczania produktów w logistyce? Zapraszamy do przeczytania naszego artykułu blogowego, by zyskać więcej informacji o kolejnych metodach zabezpieczeń.

Fachowe zabezpieczenie ładunku na czas transportu – tylko w Trans-Tok! 

Chcesz mieć pewność, że położenie przewożonego ładunku nie ulegnie zmianie i będzie on prawidłowo zabezpieczony do transportu? Powierz swój towar Trans-Tok, by mieć taką  gwarancję i skorzystaj ze wsparcia fachowców, którzy znają różne sposoby unieruchomienia towaru i zajmą się Twoim zamówieniem najlepiej, jak potrafią, by bezpiecznie dotarło do miejsca docelowego.

Odpowiedni dobór właściwej metody zabezpieczenia ładunku to połowa sukcesu 

Wybór metody zabezpieczenia ładunku zawsze powinien być dokładnie przemyślany i poprzedzony analizą specyfiki, ciężkości ładunku i siłą tarcia, która ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo wszystkich przewożonych towarów. Pamiętaj również o wybraniu odpowiedniego osprzętu podczas zabezpieczenia ładunku, by mieć pewność, że nie zmieni on swojego położenia podczas transportu.


Warning: shell_exec(): Cannot execute a blank command in /trans-tok.pl-ersetic/wp-content/themes/blade/comments.php on line 2