RECEPCJA

Recepcja Recepcja Tel:+48 22 48 08 500 Fax:+48 22 48 08 515, Email:biuro@trans-tok.pl

Recepcja

Dyrektor

Rafał Wieczorek
Dyrektor operacyjny
GSM: +48 570 444 520
E-mail: rafal.wieczorek@trans-tok.pl

Dział sprzedaży

Paweł Jabłoński
Kierownik ds. Sprzedaży
GSM: +48 604 995 385
E-mail: pawel.jablonski@trans-tok.pl

DZIAŁ TRANSPORTU I SPEDYCJI

Kierownik Działu Transportu Mateusz Witowski Tel:+48 22 480 85 22 GSM:+48 731 837 893, Email:mateusz.witowski@trans-tok.pl

Magazyn

Rafał Wieczorek
Kierownik Magazynu
GSM: +48 570 444 520
E-mail: rafal.wieczorek@trans-tok.pl

Dział Obsługi Klienta

Paweł Jabłoński
Kierownik Działu Obsługi Klienta
GSM: +48 604 995 385
E-mail: pawel.jablonski@trans-tok.pl

Specjaliści ds. Obsługi Klienta

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Kierownik Działu Obsługi Klienta Małgorzata Wilk Tel:+48 22 480 85 16, GSM:+48 532 790 922, Email:małgorzata.wilk@trans-tok.pl

Dział Spedycji i Transportu

Mateusz Witowski
Kierownik Działu Transportu
Tel: +48 22 480 85 22
GSM: +48 731 837 893
E-mail: mateusz.witowski@trans-tok.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Kierownik ds. Sprzedaży Paweł Jabłoński GSM:+48 604 995 385, Email:pawel.jablonski@trans-tok.pl

Księgowość

FAKTURY

Reklamacje

Ochrona Danych Osobowych

Oskar Zacharski
Inspektor Ochrony Danych
E-mail: daneosobowe@trans-tok.pl