• 27 sierpnia 2020

Czym jest dekonsolidacja przesyłek?

dekonsolidacja

Czym jest dekonsolidacja przesyłek?

Czym jest dekonsolidacja przesyłek? 1024 683 Operator Logistyczny, Magazynowanie Warszawa, Magazyn do wynajęcia | TRANS-TOK

Żeby właściwie zarysować to, czym jest dekonsolidacja, należy wytłumaczyć, czym jest konsolidacja i jaki jest powód, dla którego taki proces istnieje. Jest to istotny element procesu transportu kontenerami przesyłek, które nie zajmują całego kontenera, a nawet więcej – w ogóle zajmują niewiele miejsca. Na tyle, że powstaje pytanie, czy ich transport kontenerem w ogóle jest opłacalny?

Konsolidacja i dekonsolidacja

Transport kontenerowy sam w sobie polega na maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni ładunkowej, żeby to osiągnąć kontenery często nie są dedykowane pod jednego dostawcę, a mieści się w nich towar pochodzący z różnych źródeł i najczęściej przeznaczony dla różnych odbiorców. Jest to tzw. transport drobnicowy. Konsolidacja jest procesem łączenia tych niewielkich przesyłek do transportu w jednym kontenerze.

Konsolidacja i dekonsolidacja w praktyce

Jak to wygląda w praktyce? Załóżmy, że mamy do przetransportowania małą ilość towaru albo po prostu jeden element, który jest stosunkowo niewielkich gabarytów. W takiej sytuacji wynajęcie całego konteneru jest po prostu nieopłacalne. Można jednak wyjść z tej sytuacji. Wówczas nasz towar trafia do kontenera z innymi przesyłkami, które spotkał ten sam “problem”. Taki towar w małej ilości nazywa się niepełnokontenerowym (LCL – Less than Container Load) bądź po prostu określa się jako drobnicę. Warto zaznaczyć, że do transportu drobnicowego są wykorzystywane dokładnie takie same kontenery, jakich używa się do przesyłek pełnokontenerowych. Kiedy kontener dociera do miejsca odbioru, trafia do magazynu i tam następuje dekonsolidacja towaru, czyli rozdzielenie poszczególnych przesyłek i dostarczenie do właściwych im odbiorców.

Dekonsolidacja odbywa się na podstawie listów przewozowych

Każda z konsolidowanych przesyłek ma sporządzony list przewozowy, a cały kontener objęty jest zbiorczą listą ładunkową. Jej nadawcą jest spedytor konsolidujący, a odbiorcą dekonsolidujący. Dzięki temu nie ma mowy o pomyleniu ładunku bądź o niewłaściwym rozdysponowaniu towaru.